TRAVNE PLOŠČE

Navodila za polaganje travnih plošč

  • Naredimo izkop v globini 40–60 cm. Tla utrdimo z zmrzlinsko obstojnim gramozom ali drobljencem debeline zrn 0–32 mm ter postopnim utrjevanjem plasti za plastjo.
  • Uredimo fino pripravo debeline 3–5 cm, s peskom frakcije 2–4 mm ali 4–8 mm, pri kateri moramo upoštevati naklone (min 1.5 %) za odtekanje meteornih vod.
  • Travne plošče polagamo na utrjeno podlago v medsebojnem razmiku najmanj 5 milimetrov. Če so plošče položene skupaj, pride pri kasnejšem pogrezanju terena med robovi do horizontalnih sil, kar lahko povzroči poškodbe plošč.
  • Plošče med polaganjem namestimo tako, da nalegajo na podlago s celotno površino.
  • Utrjujemo jih lahko samo s pomočjo gumijastega kladiva. Izrecno je prepovedana uporaba kakršnega koli vibracijskega sredstva.

Možnost poškodbe je večja, če podlaga, na katero polagamo plošče, ni dovolj utrjena.